Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците
Въвеждат режим на водата в Ловеч, съобщиха от ВИК.

С писмо до кмета на Община Ловеч от 5 октомври се въвежда частичен режим на водоползване в града както следва:

- за жк. "Червен бряг" и квартала между улиците "Подп. Тутолмин" и "Подп. Александър Кусев" и "Княз Имеретински" на 05, 08, 11 октомври и т. н. - през два дни водоподаването ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 часа

В още две села в община Ловеч се въвежда режим на водата

- за централна градска част, кв. "Кольо Фичето“, кв. "Вароша“, жк. "Здравец“, индустриалните зони и част от вилните зони на 06, 09, 12 октомври 2023 г. и т. н. - през два дни водоподаването ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 часа

- за жк. "Младост“ и ул.“Ген. Гембитски“ на 07, 10, 13 октомври и т. н. - през два дни водоподаване ще бъде прекъсвано от 00.00 до 06.00 часа

Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм“ и водоизточниците за Ловеч, на основание чл.9, т. 1 и т.2 от общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор "ВиК"АД и §2, т.1 и т. З от допълнителни разпоредби на наредба номер 4 от 14 октомври 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
Агенция "Фокус"