/ iStock/Getty Images
В още две села в община Ловеч се въвежда режим на водата. От утре, 3 октомври, в селата Деветаки и Александрово водоподаване ще има от 6:00 до 20:00 часа, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" АД – Ловеч.

Въвеждат се ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Въвежда се режим на водата в ловешко село

Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците.

БТА припомня, че режим на водата има и в селата Къкрина и Дренов.