Въвежда се режим на водата в ловешкото село Дренов от днес (2 октомври), съобщават от ВиК – Ловеч. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за селото.

Водоподаването ще бъде осигурено от 8:00 до 20:00 часа през ден.

Още едно село в община Баните е на воден режим

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Припомняме, че от 29 септември има режим на водата и в село Къкрина, като водоподаване е осигурено от 8:00 до 20:00 часа.
Даниела Балабанова, БТА