/ iStock/Getty Images
От Община Троян са подали към Министерството на труда и социалната политика проект за основен ремонт и реконструкция на Народно читалище "Изгрев - 1926 г." в село Бели Осъм. Това съобщи на пресконференция Пламенка Гечева, главен специалист "Строителство" в Община Троян.

Стойността на проекта, за който се търси финансиране по Мярка 01 "Подобряване на обществената среда в населените места" на Проект "Красива България", е в размер на 214 хиляди лева. От тях близо 128 500 лева се осигуряват от бюджета на Общината и почти 86 хиляди лева са външно финансиране от проекта.

Читалището в с. Бели Осъм е едно от най-активно действащите в общината, с работеща библиотека и собствени самодейни състав и хор. Двуетажната сграда, в която се помещава, се използва както за репетиции, така и за мероприятия от общ характер, посочи Гечева.

След обследване са установени редица проблеми в актуалното състояние на обекта - течове на покрива, необходимост от подмяна на дограма, неработещо осветление в салона и т.н., които налагат извършване на строително-ремонтни дейности.

Проектното предложение предвижда ремонт на всички фасади,частичен вътрешен ремонт, подмяна на електрическата инсталация в салона, монтаж на нова мълниезащитна инсталация и др.

Проектирана е цялостна подмяна на покрива на едноетажната пристройка към театралния салон, предвижда се монтаж на топлоизолационна система и смяна на външната дограма, както и други дейности.
БТА