/ Община Ловеч
Община Ловеч ще изгради нова детска площадка в парк „Стратеш", съобщиха от Общината.

Ръководствата на общините Ловеч и Плевен обсъдиха общи проекти

Това става ясно от договор за безвъзмездна помощ  с ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) на стойност  9990 лева с ДДС. Проектът се нарича „Аз обичам парк „Стратеш", Ловеч - етап II" и предвижда:

Почистване на зелените площи и изравняване на терен, предназначен за изграждане на детска площадка в парк „Стратеш", чрез доброволен труд; Доставка и монтаж на парково обзавеждане - пейки, кошчета за разделно събиране на отпадъци;

Доставка и монтаж па детски съоръжения за възрастова група от 3 до12 години. Засаждане на дървета и храсти. Доставка и монтаж на информационна табела за детската площадка, съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

Официално бе завършен ремонтът на транспортния мост в Ловеч

Възстановяване на съществуващи пейки с доброволен труд. Срокът за изпълнение на проекта - 30 ноември. Детската площадка ще бъде разположена непосредствено до основната алея. водеща към Зоопарк „Ловеч" и в близост до Белия паметник.

Целта на проекта е повишаване на екологичната култура на населението; популяризиране на концепцията за доброволчеството; утвърждаване на природозащитни и екологични навици в подрастващите и техните родители.

Припомняме, че на 17 юли цялата общинска администрация  се включи в почистване на градския парк „Стратеш“, а през септември се предвижда нова акция.