/ iStock/Getty Images
Ловешка фирма дължи близо 140 хил. лв. неизплатени заплати на работници.

Повече от половин година работници от „Ремотекс-М“ са без заплати

"Ловешката фирма за производство на метални легла за тапицерската и мебелната промишленост "Технокороза" АД дължи 137 500 лева неизплатени заплати на 275 работника".

Това съобщи директорът на Инспекцията по труда Митко Митев, цитиран от БТА. По думите му, служителите на фирмата не са получавали заплати за октомври и ноември миналата година, а през септември са им изплатени 60 процента от възнагражденията.

Инспекцията по труда с проверки за недеклариран труд през новата година

Той добави, че два месеца - ноември и декември, фирмата е била в принудителен престои поради липса на оборотни средства за закупуване на материали. От една седмица работата е възстановена.

Митко Митев каза още, че ако при проверка през февруари се установи, че не са изплатени заплатите на работниците и ако са налице условията, свързани с една трета от персонала да не е получавал трудови възнаграждения повече от два месеца, Инспекцията по труда има правомощията да внесе искова молба в съда за обявяване на процедура за несъстоятелност на предприятието.

Работници от "Ремотекс-М" без заплати от април

Директорът на Инспекцията по труда посочи още, че през 2019 г. инспекторите са извършили общо 933 проверки в 639 предприятия в Ловешка област. Констатирани са близо 4300 нарушения, от които половината са свързани с осъществяване на трудовите правоотношения.

От тях най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда - 620. Установени са и 85 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор.

Как трябва да ни платят, ако работим по празници?

Инспекторите са приложили 4077 принудителни административни мерки, издали са 8 акта за спиране на машини и съоръжения, а трима работника са отстранени от работа.


Издадените наказателни постановления са 268. Влезлите в сила са 244, с общ размер на санкциите над 240 хиляди лева.
БТА