/ iStock/Getty Images
Еднократна годишна финансова подкрепа за хранителни продукти, в размер на 120 лева, през април са получили близо 7280 пенсионери в Ловешка област. Изплатената сума е над 873 хиляди лева, съобщават от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" - Ловеч.

От там припомнят, че със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че гражданите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 до 369 лева включително, получават еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лева.

Помощта се изплаща чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.

За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления.

В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.
 
БТА