лева дюжет пари
лева дюжет пари / iStock/Getty Images
Близо 1500 работници от област Ловеч са били компенсирани през януари чрез различните антикризисни мерки, осигурени от държавата. Това съобщават от Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като "60/40" и "80/20", продължават да работят за запазване на заетостта, като през януари над 888 заети лица са били компенсирани.

По мярката "Запази ме", финансирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, в Ловешка област 126 работодатели, са подали заявления. Одобрени са 585 наети и осигурявани от тях работници и служители да получат компенсации по 24 лева на ден за периода на неплатен отпуск през ноември и декември 2020 г.

Въпреки наложения втори "локдаун", пазарът на труда продължава да търси работна сила. Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 322. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост и държавното управление.