Елисавета Кехайова е зам.-кмет на Кърджали
Елисавета Кехайова е зам.-кмет на Кърджали / netinfo
С пълен кметски екип най-после може да се похвали Община Кърджали за мандат 2007-2011г. 27-годишната Елисавета Кехайова е третият зам.-кмет. Тя поема ресора на образованието, хуманитарните дейности и спорта.
Г-жа Кехайова е родена в гр. Смолян и е завършила средно образование в Златоград. След това се дипломира  във  ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност българска фиология. Има и магистърска степен по психология и социални дейности. Професионалната си кариера започва в община Ардино като секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. През последните години е работила в ОД “Полиция”  в група “Български документи за самоличност” като системен администратор. Омъжена е и има едно дете.
При официалното й представяне, кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис каза, че тя поема един не лек ресор. На дневен ред стоят въпросите със средищните училища, делегираните бюджети, организиране ученическия транспорт и други.
От своя страна г-жа Кехайова благодари за оказаното й доверие и подчерта, че ще положи всички усилия, за да отговори на предизвикателствата, които стоят пред нея.