Васил Иванов ще е първият омбудсман на Кюстендил
Васил Иванов ще е първият омбудсман на Кюстендил / Дима Кирилова, Дарик радио
Върховният административен съд реши, окончателно, че изборът на Васил Иванов за обществен посредник в община Кюстендил е законосъобразно. Съдът потвърди две решения на Административен съд-Благоевград, който остави без разглеждане жалбите на две кюстендилски сдружения- СПИНОК и “Възраждане”.

Ето и част от мотивите в решенията на ВАС:

“Частният жалбоподател не е сред кръга на лицата, които имат нормативно определени правомощия да обжалват процесното Решение на ОС, а извън тях не е доказал правен интерес от обжалване при други хипотези. Както правилно е приел съдът не е установен правен интерес за частния жалбоподател, по смисъла на разпоредбата на чл.120 от КРБ………….Действително, дейността на обществения посредник е публична и е насочена към подобряване на качеството на административните услуги, предоставяни на гражданите, повишаване на тяхната правна култура и защита на правата им в определени от закона и Конституцията граници, но преценката за качеството на тази дейност е предоставена в компетенциите на общинския Съвет – арг. чл. 13 от правилника, а с оспореното Решение на ОС не се засягат законни права и интереси на териториалната общност на [община]. Сдружението няма правен интерес да обжалва процесното решение”.
 
 
Дарик- Кюстендил