/ netinfo
Върховният административен съд, окончателно отмени, като незаконосъобразно решението на Общински съвет-Кюстендил, за преобразуването на имота на бившето Оздравително училище в лесопарк Хисарлъка, от публична общинска, в частна общинска собственост.

Решението на Общинският съвет е от юни 2016 година, то бе оспорено пред съда от сдружение СПИНОК, представлявано от адвокат Ангел Ангелов. На първа инстанция делото се  гледа в Административен съд- Благоевград, след отводи на съдиите от Административен съд- Кюстендил.

Съдът в Благоевград отмени решението на местния парламент, като прие, че същото е взето в нарушение на приложимите правни норми, тъй като имотът, обявен с оспорения административен акт за частна общинска собственост не е загубил предназначението си по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

“В хода на съдебното дирене е безспорно установено, че имотът, предмет на решението на Общинския съвет е предназначен за дейности, имащи образователна, здравна, социална или хуманитарна дейност по смисъла на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. По силата на закона, ………….., този имот е публична общинска собственост и характера на тази собственост не се променя въпреки обстоятелството, че ситуираното в него основно оздравително училище за белодробни заболявания „Райна Цанева“ е преустановило дейността си", пише в мотивите на съда.
Дарик- Кюстендил