/ БТА
През м. декември 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура - Кюстендил са внесли за разглеждане в съда 38 прокурорски акта срещу 46 лица. Такава равносметка съобщиха от обвинението.

Сред тях са 24 обвинителни акта срещу 29 лица, 12 сключени споразумения за решаване на делото срещу 15 лица и 2 постановления по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание срещу 2 лица. От внесените в съда през изминалия месец прокурорски акта, 20 са по водени бързи производства.
     
Престъпните деяния, за които 46 лица са били привлечени към наказателна отговорност и предадени на съд, са за кражби, повреждане на чуждо движимо имущество, измами (8 дела); незаконно преминаване и опит за незаконно преминаване на границата на страната (8 дела); управление на МПС след употреба на алкохол/наркотични вещества, държане и отглеждане на високорискови наркотични вещества (9 дела); 1 дело за документно престъпление и 3 дела за престъпления против брака, семейството и младежта (неплатени издръжки).