Председателят на Сметната палата изпрати на Главна прокуратура одитния доклад на община Дупница
Председателят на Сметната палата изпрати на Главна прокуратура одитния доклад на община Дупница / Дарик радио,архив

Одитът на Дупница е извършен при администрирането на приходите от местни данъци и такси и при изразходването на целевите средства по бюджета на Община Дупница за периода от 1 януари 2012 година до 30 юни 2013 година.
Олга Китанова - зам.кмет по икономическите въпроси на Община Дупница коментира информацията така:
„За периода 2008 - 2012 година не е осъществяван подобен одит от Сметната палата, поради което повечето от препоръките са за установени слабости наследени от предишното кметско ръководство. Към момента повечето от 9-те препоръки са изпълнени, като до края на 3-месечния период даден от Сметната палата, ще бъдат отстранени и останалите слабости. В самият доклад, една от установените препоръки е, че няма назначен финансов контрольор, но това не е коректно, тъй като от 2007 година имаме старши експерт изпълняващ тази длъжност. Не намираме данни за притеснение в този доклад, но в правото си е Сметната палата да го подаде към прокуратурата. Слабостите са основно технически пропуски, които сме отстранявали дори по време на самия одит и повечето от тях са вече отстранени. Винаги сме оказвали и продължаваме да оказваме пълно съдействие и на Сметна палата и на всички проверяващи органи".