Освободен от РИОКОЗ-Кюстендил инспектор продължава да проверява обекти
Освободен от РИОКОЗ-Кюстендил инспектор продължава да проверява обекти / netinfo

Освободена от Регионалната инспекция за контрол и опазване на общественото здраве в Кюстендил служителка продължава да прави проверки, без да има правомощия. От инспекцията съобщават, че Юлиана Георгиева Керемидарска е освободена от длъжност  младши здравен инспектор и от месец декември 2009 г. няма право да упражнява здравен контрол в обекти, контролирани от РИОКОЗ - Кюстендил.

Служебна карта № 029, издадена на Юлиана Георгиева Керемидарска е невалидна.