Методи Чимев- кмет
Методи Чимев- кмет / Маргарита Петрова
72 000 лв. ще получи община Дупница за ремонт и газификация на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Помещенията в Центъра ще бъдат изцяло обновени. В момента 53 деца ползват услугите там. Договорът е подписан от кмета на община Дупница, Методи Чимев в Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Осигурено е и финансиране за изграждането на преходно жилище за деца от 15 до 18 години, капацитета ще бъде 8 потребители. Стойността на този проект е 390 000 лв. Преходното жилище ще бъде изградено в местността „Курт Баир”, където вече функционира ЦНСТ "Надежда", а в момента е в процес на избор на изпълнител за изграждане на втория такъв център,в който ще бъдат настанени нови 12 деца лишени от родителска грижа.

Вече е подписан и договора за 1 300 000 лв. за новата детска градина в жк Бистрица и изграждането на нов физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“. Предстои обявяване на процедурите за избор на изпълнител.
Дарик- Кюстендил