/ Маргарита Петрова
След самозапалването на сметището на 19-и април, Община Дупница е предприела всички необходими действия, с пълното съдействие и на служителите от РСПАБ.

Пожарни автомобили на дупнишките огнеборци са ангажирани също с овладяването на задимяването и оказват пълно съдействие, за което Община Дупница отправя своята благодарност. 

Всеки е наясно, че гнилостните процеси, следствие на депониране на отпадъци без необходимото уплътняване (каквото на закритото сметище не може да бъде направено качествено поради спецификата и денивелацията на терена), са причината за образуването на кухини във вътрешността на трупания с десетки години отпадък с метан. Метеорологичните условия катализират процеса на запалване.

Единственият вариант за овладяване на ситуацията е запръстяването, каквото Община Дупница извършва ежедневно, въпреки че, сметището е спряно от експлоатация, но е превантивна мярка за недопускане на всекидневно и постоянно горене на натрупалите се газове във вътрешността му, информират от пресцентъра на общината.
 
Горивните процеси се зараждат във вътрешността на сметището, което е напластявано през годините и е достигнало 55-60 метра дълбочина. Без да бъде направено рекултивиране, този процес на гниене, палене и задимяване ще продължава дълъг период.

Действията на Община Дупница ще продължат в тази насока на "потискане" запалванията и дименето, докато се стигне до стартирането на реалния процес на рекултивация. 
 
Община Дупница е предприела всички действия по изготвянето на предпроектни, проектни проучвания и идеен проект за рекултивацията на сметищния терен. За съжаление това е дълъг процес, който стартира съгласно законовите изисквания 3 месеца след спиране експлоатацията на сметището (01 януари2018 год) за предприемане на необходимите действия по рекултивацията.

И ако за определени хора това е политика и шанс за трупане на политически дивиденти, то за ръководството на Община Дупница това е цел да бъде разрешен окончателно този дългогодишен проблем за всички жители съгласно изискванията на законите в Република България, пише в позиция на ръководството на Община Дупница.
Община Дупница