/ netinfo
Приемането на нов Закон за опазване на селскостопанското имущество е разковничето за решаване на проблема с безстопанствено изскачащите на пътищата животни е мнението на общественият посредник в Община Кюстендил Васил Иванов. В редакцията на Дарик отново постъпи сигнал за коне на пътя Кюстендил-Ябълково. На въпрос, кога ще бъде изградена ограда, която да спира излизането на животни на пътя в тази отсечка, Васил Иванов, отговори:
 
Слагат еластична ограда на пътя Кюстендил-Ябълково

“Нямам информация ще направя отново едно запитване до АПИ и до Общината. Разковничето е в Закона за опазване на селскостопанското имущество / ЗОСИ /. Не се ли пипне този закон и правилника за приложението му, не се ли решат нормативно нещата, няма как да се реши ши този проблем.

Институциите си измиват ръцете, всеки прехвърля отговорността си един на друг, и накрая, по Закона отговорността пада върху кметовете на населени места  и районните кметове, които пък имат най- малките правомощия да вършат, каквото и да е за решаване на този проблем, и затова проблема си стои до ден днешен”.
 
Омбудсманът на Кюстендил определи като малка крачка напред за решаването на проблема, изготвения Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България.
 
“В него се изтъква, това което и аз го коментирах многократно, че Закона за опазване на селскостопанското имущество е създаден през 80- те години на миналия век и има за цел обслужване на несъществуващи селскостопански организации и структури.

Въз основа на този анализ, националният омбудсман се обърна по компетентност към министъра на земеделието, храните и горите за изработване на нова правна рамка на обществените отношения по опазване на селскостопанското имущество.

Надявам се през тази година да бъде решен този въпрос, който касае земеделските производители не само на територията на Община Кюстендил , но и тези в цяла България”, коментира Васил Иванов.
Дарик- Кюстендил