Йордан Татарски предаде официално властта на новия областен управител Виктор Янев
Йордан Татарски предаде официално властта на новия областен управител Виктор Янев / Дарик- Кюстендил, архив
Административен съд- Кюстендил отхвърли жалбата на Константин Шумантов срещу заповед на областния управител на Област Кюстендил Виктор Янев, с която, е прекратено служебното му правоотношение за длъжността „директор“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация Кюстендил на основание чл. 107, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6, пр. 3 и чл. 108 от Закона за държавния служител. Константин Шумантов бе е назначен на длъжността от Йордан Татарски, който бе областен управител по времето на Служебното правителство.

По делото няма спор относно фактите, че към момента на възникване на служебното правоотношение - 15.02.2017 г., служителят не е имал разрешение за достъп до класифицирана информация, а притежаваното по-рано от него такова е било с изтекъл срок.

Не е имал разрешение и към момента на едностранното прекратяване на правоотношението  – 15.05.2017 г., пише в мотивите на съдията по делото Даниела Петрова. Достъпът до класифицирана информация се изисква за длъжността и това е предвидено в разпоредбата на чл. 107, ал. 1, т. 7 от Закона за държавния служител.

Виктор Янев с нов- стар заместник и един неизвестен от Обединени патриоти

“Ирелевантни за материалната законосъобразност на оспорената заповед са всички наведени съображения за това, че органът по назначаване е следвало да инициира производство по ЗЗКИ по отношение служителя, за да му бъде разрешен съответния достъп, както и цялата развита аргументация за „виновно поведение” на съответното длъжностно лице, функциониращо в качеството на органа по назначаване – областен управител и неговата администрация за това, че не са предприети съответните действия за снабдяване служителя с необходимото разрешение.

Катерина Янчева и Людмил Стоянов са новите заместник областни управители на Кюстендилска област

Основанието за прекратяване на служебно правоотношение по чл. 107, ал. 1, т. 7 от ЗДС е обективно и следва да се счита за осъществено щом са налице релевантните фактически обстоятелства, които са го осъществили.

Следва краен извод за законосъобразност на оспорената заповед на всички основания по чл. 146 АПК и отхвърляне на жалбата”, пише още в мотивите на съда.
 
 
 
 
Дарик- Кюстендил