Министерство на правосъдието регистрира сдружение СПИНОК
Министерство на правосъдието регистрира сдружение СПИНОК / СПИНОК

Сдружение СПИНОК има вече регистрация в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.
"Случи се, след близо двегодишни съдебни битки, с две спечелени дела пред Върховния административен съд. Скандално известната, бивша зам.- министър на правосъдието Сабрие Сапунджиева отказваше регистрация и неизпълняваше съдебното решение, поради личното си познанство с някои хора от Кюстендил. Новият екип на Министерство на правосъдието си направи труда да разследва отказа с неизпълнението на съдебно решение на ВАС и ни поднесе своите извинения, след което и извърши незабавна регистрация на СПИНОК", пише в писмо до Дарик председателят на сдружението адвокат Ангел Ангелов. Той изказва своята благодарност на сегашния екип на министерството и лично на зам.-министър Петко Петков.