Две фирми се явиха в процедурата за зимно поддържане и снегопочистване в община Бобов дол
Две фирми се явиха в процедурата за зимно поддържане и снегопочистване в община Бобов дол / Дарик радио,архив

Брезнишка и Кюстендилска фирма са подали документи за участие в процедурата за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2016 год., общата дължина е 53,700 км.
Офертите и на двете фирми отговарят на изискванията, предложили са организация на работата, условията и методите, които ще приложат за извършване на дейностите. Ценовите оферти трябва да бъдат отворени следващата седмица, ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Прогнозната стойност 68 000 лв. без ДДС.