До края на месеца търговците от Кюстендил подават декларации за найлоновите торбички
До края на месеца търговците от Кюстендил подават декларации за найлоновите торбички / netinfo

До 30 ноември е крайния срок за подаване на декларации от търговците в Кюстендил за това, че няма да продават полиетиленови торбички. Санкцията, която се предвижда при неспазване на декларацията е глоба в размер от 5000 лв. до 50 000лв.

Подаването им трябва да става всяка година. В противен случай, ако търговците желаят да продават полиетиленови торбички, заплащат такса на Общината от 3000 лв. на 1 кв.м търговска площ за града и 1000лв. на 1кв.м за селата.

С решение на общинския съвет, Община Кюстендил въведе забрана за използването на найлонови торбички от 1-ви януари 2009 г.

Във всички търговски обекти, на територията на Община Кюстендил, се използват торбички от екополимери, биополимери и разградими полимери, за пренасяне на закупените от клиентите стоки, продукти, консумативи и др.