/ Георги Димитров
Черният лешояд – най-голямата и тежка граблива птица в Европа, се завърна в българската част на Източните Родопи след като 17 птици бяха транспортирани от Испания, съобщиха от фондация "По-диви Родопи".

Лешоядите бяха временно настанени в специално изградена адаптационна волиера, където ще прекарат следващите няколко месеца. Птиците ще бъдат пуснати обратно в дивата природа тази есен. Надеждата на експертите е, че черния лешояд ще загнезди отново в българската част на Родопите, а в по-далечно бъдеще ще се завърне и в останалите бивши гнездовища на Балканите и Европа.

Създаването на колония в България ще подпомогне оцеляването на вида на Балканите, тъй като се очаква да има обмен на птици с последната оцеляла местна колония от около 25-30 двойки, намираща се в гръцката част на Родопите. 

„Ако колонията се развива добре, част от птиците ще се присъединят не само към колонията в Гърция, но и към популациите в Турция и дори в Западна Европа“, споделя Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) - ключов партньор на фондация „По-диви Родопи“. „Колкото повече са птиците, толкова по-голяма е вероятността връзките между отделните популации да се възстановят отново. Така се получи с белоглавия лешояд. Това е и нашата надежда”, допълва Добрев. 

Връщането на лешоядите в Родопите е дългогодишно начинание. То започва с успешните дейности за опазване на белоглавите лешояди, които са започнали още през 90-те години на миналия век и които доведоха до увеличаване на числеността на вида от десетина до над 100 двойки. В резултат от дългогодишните усилия за премахването на заплахите за лешоядите, днес Източните Родопи са готови за завръщането и на черния лешояд.

През следващите няколко месеца девет мъжки и осем женски птици ще обитават и ще се хранят в специално изградена волиера за адаптация. През това време те трябва да свикнат с новия си дом и обкръжение. Волиерата е разположена на хребет с гледка към заобикалящите гори, където са издигнати изкуствени гнезда върху дъбови и борови дървета.

Черните лешояди гнездят на колонии, понякога на скали, но най-често на дървета. Целта е тези изкуствени гнезда да възпроизведат естествена колония и да насърчат птиците да останат в района. Гнездата представляват огромни конструкции с размерите на двойно легло, изградено от клони. 
БТА