Борят корупцията с общински омбудсман, повече електронни услуги и по-малко режими
Борят корупцията с общински омбудсман, повече електронни услуги и по-малко режими / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Избиране на общински омбудсмани, увеличаване на електронните услуги, намаляване на разрешителните и лицензионните режими в общинските наредби ще препоръча на 9-те общини Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, председателстван от областният управител Иван Каракашки.

Съветът одобри на заседанието си днес брошура, с която се разясняват целите му, как функционира и най-важното как могат да се подават сигнали за корупция. На входа на областна администрация има кутия, която се проверява редовно от комисия. Горещият телефон е 078/ 55 02 83, а електронната поща: anticorrupt@kn.government.bg.

Представители на Института за пазарна икономика Десислава Николова и Петър Ганев направиха пред Областния обществен съвет презентация на изследването си за възприятието за корупция в Кюстендилска област и страната. То се базира на две анкети сред 60 представители на бизнеса в областта и сред 400 жители, както и на статистически данни.

Кюстендилска област е на последните три места, т.е. с едни от най-високите възприятия за корупция. Бизнесът поставя средна оценка - 2,5, при средна за страната - 3,4. Гражданите дават оценка 2,37, при средна за България 2,67.

За разлика от бизнеса, гражданите посочват по-високи нива на корупция в съдебната власт, здравеопазването и полицията. Бизнеса дава по-лоша оценка на общинските и областна администрации. Все пак, макар и с десети, резултатите за областта през тази година са по-добри от тези в изследването през 2012 г.

Най-високо е възприятието за корупция, когато става дума за обществените поръчки и режимите за разрешителни на местните власти.


Икономистите от Института за пазарна икономика предложиха няколко идеи за борба с корупцията: 1. Избор на обществен посредник - омбудсман в общините; 2. Повече електронни услуги; 3. Анкети на място, сред потребителите на местни услуги; 4. Въвеждане на принцип на "мълчаливото съгласие"; 5. Вътрешна ротация на служители; 6. Ежегодно публикуване на декларациите за имуществено състояние на по-високо представените общински и държавни служители; 7. Изнасяне на кутиите за сигнали, извън сградите на общините и Областна управа; 8. Информационни кампании и др.
"Сериозно възприемаме резултатите, въпреки че изследването не е толкова обективно.

В Областна управа за тази година са проведени две обществени поръчки за охранителна дейност, на обща стойност 60 000 лв. Те са спечелени от различни фирми, при нас не ставна дума за милиони. Корупцията обаче е двустранен процес и не зависи само от администрацията, дори по-скоро е обратното", коментира областният управител Иван Каракашки.

Той отново припомни тезата си, че лошия резултат за Кюстендилска област най-вероятно се дължи на конфликта между кмета на Кюстендил и бивш областен управител, който влезе и в съда.

"Електронните услуги в повечето общини не са на ниво. Общинска администрация е водеща за бизнеса и гражданите и върху нея трябва да има натиск от Областния обществен съвет и медиите. Данните за икономическата обстановка в Кюстендилска област не са добри, към това е добавя отрицателния естествен прираст и отлива на млади хора към по-големите градове и чужбина", коментира икономистът Петър Ганев.

"Ние сме НПО и не обслужваме никого, не прокарваме ничии интереси. Правим изследванията по спечелен проект пред Фондация Америка за България. Цели се стимулиране на местната власт за по-ефективни мерки за борба с корупцията. Мери се възприятието за корупция, не се търсят конкретни примери", поясни икономистът Десислава Николова.