Емил Гущеров
Емил Гущеров / netinfo
Общинският съвет в Дупница се събира на редовно заседание на 28 септември. В дневният ред са включени 19 докладни записки. Една от точките, които предстои да бъдат дискутирани е прекратяване на конкурса за управител на общинската болница. Припомням, че поредния опит за избор на управител се провали, след като комисията не одобри д- р Михаил Кметски, единственият кандидат подал документи за мястото. Не е ясно кога ще бъде насрочен нов конкурс.
На тази сесия ще бъде гласуван и отчета на бюджета за 2017 година. Голяма част от докладните касаят разпореждане с имоти общинска собственост.
 
Дарик- Кюстендил