/ iStock/Getty Images
Документи от предприеманите противоепидемични мерки през 1918-1919 г. в Кюстендилско показва Държаният архив в града.

Ресторанти в Кюстендил предоставят топла храна на медиците на първа линия

Показани са "окръжно" на Кюстендилската окръжна училищна инспекция за удължаване на учебната година, вероятно поради епидемията от петнист тиф в училищата, писмо на Дупнишкия околийски лекар за разпускането на учениците и затварянето на Училището поради епидемията от морбили, писмо на Крайнишкия участъков фелдшер за затваряне на Училището до утихване на епидемията от "испанска инфлуенца", както и "окръжно" на Кюстендилската окръжна училищна инспекция за предприетите мерки от епидемията от петнист тиф в училищата.

Сред мерките, предприемани от тогавашните власти в учебните заведения са затваряне на учебните заведения, извършване на редовна дезинфекция, изпаряване на облеклото на учениците.
БТА