17 май- Световен ден за борба с хипертонията
17 май- Световен ден за борба с хипертонията / интернет

Един от акцентиращите дни на здравето в календарната година е посветен на борбата с хипертонията и това е 17 май, който се отбелязва от 2005 година по инициатива на Световната лига по хипертония. Основната цел е да се повиши информираността на обществото за заболяването, а от там да се подобри превенцията и своевременното откриване и лечение на високото кръвно налягане.
Световната здравна организация също акцентира върху хипертонията, като глобален проблем за общественото здраве. Тя е най-масовото заболяване в света и в съчетание с други рискови фактори като повишен холестерол, тютюнопушене, затлъстяване, диабет формира висок сърдечно-съдов риск.
По данни от Българската лига по хипертония годишно 9,4 милиона души по света умират вследствие на усложнения от високо кръвно налягане.
България заема едно от първите места в ЕС по честота на инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт.
През тази година мотото на Световния ден е: „Нормално кръвно налягане - нормален сърдечен ритъм". Поставя се акцент върху предсърдното мъждене, като най-често и най-рисково ритъмно нарушение в резултат на артериална хипертония. Статистиката показва, че долната възрастова граница на хипертонията пада все по-ниско и вече има регистрирани случаи на деца с това заболяване, което налага обществото все по-ясно да осъзнае ролята на рисковите фактори.
Предсърдното мъждене е хронично заболяване, което причинява невъзвратими промени в сърцето, води до сърдечна недостатъчност, влошава качеството на живота, влошава функциите на мозъка. Рискови фактори за възникването му са: наследствена обремененост, артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол.
Според специалистите в 30% от случаите предсърдното мъждене протича без признаци, но то е основната причина за емболични инциденти, които в 75% от случаите са мозъчно-съдови. При съчетаване на предсърдно мъждене с артериална хипертония рискът от мозъчен инсулт нараства от 3 до 5 пъти. Предсърдното мъждене често съпровожда редица сърдечни заболявания, но при една част от пациентите няма установими признаци на сърдечна болест.
За профилактиката на сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт важно е контролирането на кръвното налягане. Специалистите акцентират върху ролята на личните лекари в провеждането на надеждна профилактика, в откриването на предсърдното мъждене и при проследяването на хипертониците. Не на последно място са рисковите фактори (тютюнопушене, нездравословно хранене, затлъстяване, физическо обездвижване, злоупотреба с алкохол) зависещи от начина на живот на всеки отделен човек, които биха могли да се избегнат и по този начин да се предотврати болестта.