/ iStock/Getty Images
По Регионалната програма за заетост на област Хасково ще бъдат разкрити 95 работни места, реши Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково.

Програмата стартира от 1 юни и ще приключи на 30 ноември. Осигурените за региона от държавния бюджет средства са 375 916 лв., и 6 800 лв. съфинансиране от общинските и областната администрации.

62 души ще бъдат назначени на пълен работен ден и 33 - на непълен работен ден. Работните места са разпределени по отделни позиции спрямо нуждите на администрациите.

В програмата ще бъдат включени безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 години, младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50-годишна възраст.

Шанс за заетост ще имат и безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число такива с ниско образование, с увреждания и продължително безработни лица.
 
БТА