Още над 100 блатни кокичета засяха в защитена местност Злато поле
Още над 100 блатни кокичета засяха в защитена местност Злато поле / Община Димитровград

Над 100 туфи блатно кокиче бяха засадени в защитена местност Злато поле в първите пролетни дни тази година от екипа на проекта за възстановяването и опазването й. Трима доброволци от „Зелени Балкани" участваха в инициативата, отчита експерт-биологът по проекта Елена Стоева.

Изземането на луковиците стана от участък, през който е предвидено да мине трасето на магистрала „Марица", след съгласуване с МОСВ и РИОСВ-Хасково. На близо 100 процента са се прихванали засетите в предишните 2 години блатни кокичета в 3 зони на защитената местност. В миналото там е имало находище на ценното лечебно растение, което обаче, е било унищожено. В национален мащаб то е застрашен от изчезване вид, включен в Червената книга на България и затова се налагат мерки за възстановяването му, припомни Елена Стоева.