Общинският съвет на Хасково закрива Агропрогрес?
Общинският съвет на Хасково закрива Агропрогрес? / Дарик радио-Хасково, Архив

Първото си за тази година редовно заседание провежда днес Хасковският общински съвет. 22 докладни записки съдържа дневният ред на сесията. Сред по-важните сред тях е одобряване на нова структура и численост на общинската администрация. Броят на досегашните дирекции става от 9 на 7, като в общата администрация те ще са 2, а в специализираната - 5. Числеността в администрацията обаче се запазва както досега - 257 щатни бройки.

Сред другите основни докладни е предложението на кмета Добри Беливанов дейността на общинското предприятие "Агропрогрес” да бъде прекратена. В мотивите си градоначалникът посочва, че към края на миналата година финансовите задължения на фирмата са над 152 хиляди лева, като 100 хиляди от тях са към Община Хасково под формата на безлихвени заеми. Останалите са към доставчици, за неизплатени заплати и към НАП. Ако предложението се приеме, ще бъде определен срок на ликвидацията за 6 месеца, считано от датата на вписването й в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.