Община Хасково от първите в страната с одобрен План за развитие
Община Хасково от първите в страната с одобрен План за развитие / netinfo

Към момента Община Хасково е една от първите в страната, които имат одобрен от Регионалното министерство Интегриран план за градско възстановяване и развитие до 2020 година. Това заявиха на заключителна пресконференция представители на фирмата, разработваща проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково".

През октомври на извънредна сесия Общинският съвет гласува определянето на зони за въздействие по проекта за Интегрирания план. Според приетото решение се обособяват три зони: с преобладаващ социален характер, включваща кварталите „Бадема", „Кенана", „Куба", „Орфей", „Република" и „Изгрев"; зона с публични функции и висока обществена значимост, в която влизат централната част на Хасково и терените на бившите военни имоти, и зона с потенциал за икономическо развитие, включваща Източната индустриална зона.

От фирмата, разработваща Плана заявиха, че Общината поставя на първо място образователната инфраструктура и информираха, че има опция обекти, като детски градини и училища, които първоначално не са били включени в зоните, обхванати от Плана, в бъдеще да бъдат присъединени.

Новият план ще определи визията за развитие на Хасково до 2020 година. По конкретните ключови проекти в определените три зони за обновяването на градската среда Общината ще кандидатства за безвъзмездна помощ.

Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са задължителен елемент за финансиране по оперативните програми на  ЕС за следващите седем години.