/ ThinkStock/Getty Images
Поради възникнала авария ще бъде нарушено водоподаването по  ул. "Здравец", ул. "Цар Освободител" и "Бившият ЖП цветарник" в Симеоновград. Предполагаем час на възстановяване  17:00.

Поради възникнала авария ще бъде нарушено водоподаването на ул. "Александър Стамболийски" блок 115 в Харманли.

Поради възникнали аварии ще бъде нарушено водоподаването в селата: Поляново, Овчарово, Тянево, Лешниково, Богомил, Орешец.