Консултации за СИК в изборите за кмет на Криво поле и Тракиец
Консултации за СИК в изборите за кмет на Криво поле и Тракиец / DarikNews.bg, Архив

Консултации за определяне състава на СИК за частичните избори- за кмет в селата Тракиец и Криво поле са насрочени за 14 ч. днес от кмета на община Хасково Добри Беливанов. По решение на ЦИК изборите за кмет на двете села ще са на 2 октомври. Консултациите ще са в заседателната зала на 2 етаж в сградата на хасковската общинска администрация.

Беливанов кани за участие в консултациите днес представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то Народно събрание, за да бъде определен съставът на секционните избирателни комисии. Представителите на партиите и коалициите трябва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 8 Август 2016 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията , с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) предложение за резервни членове