И ВАС остави без разглеждане жалбата на Беливанов за парите за спорт и култура

Върховен административен съд
Върховен административен съд
ВАС остави в сила съдебния акт на Хасковския административен съд, с който беше оставена без разглеждане жалбата на кмета Добри Беливанов по повод отпускане на средства за спорта и културата в общината    
 
С Определение № 2780 от 2 март ВАС остави в сила определението на Административен съд – Хасково от 17.01.2018 г., с което жалбата на кмета Добри Беливанов против решенията на Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности, Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания и Постоянна комисия по бюджет и финанси, всички постановени по протоколи от 11.12.2017г. към Хасковския общински съвет, с които решения комисиите са одобрили подадени заявления за финансово подпомагане на спортни клубове, детско-юношески спортни клубове и културни организации. 

ВАС е потвърдил изложените от Хасковския административен съд мотиви, с които е отхвърлена жалбата, а именно, че постоянните комисии са помощни органи и издават актове, които не носят белезите на индивидуални административни актове и като такива не подлежат на самостоятелен съдебен контрол за законосъобразност.