Екоексперти учат за безопасни отпадъци
Екоексперти учат за безопасни отпадъци / netinfo

Как да осъществяват проверки на транспортните средства с цел контрол и мониторинг на трансграничния превоз на отпадъци след присъединяването на България към Европейския съюз ще бъдат обучавани експертите. Техни учители са представители на Министерството на околната среда на Австрия. Обучението е в рамките на българо- австрийски проект за укрепване административния капацитет за прилагане и налагане на изискванията на екологичното законодателство в рамките на Европейския съюз за наблюдение и контрол на превоза на отпадъци.

Днес и утре ще се осъществят съвместни проверки на представители на двете министерства по околната среда, австрийската Агенция по околната среда и водите, Агенция “Митници” и Гранична полиция по граничните пунктове в региона.

Целта на тези проверки е практическото обучение на експертите и установяване на ефективно взаимодействие между органите с оглед постигане на максимално противодействие на нелегалния трафик на отпадъци.