медицински сестри
медицински сестри / Thinkstock/Getty Images
И на днешния 12 май - Международен ден на сестринството, медицинските сестри не само ще празнуват, а и ще протестират, съобщава пред вестник 100 вести" председателят на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Габрово Нели Тодорова.

В националния протестен митинг в София ще участват и 50 професионалисти по здравни грижи от Габровска област. На митинга ще присъства и Пол Да Рав – генерален секретар на Европейската организация на сестринските асоциации. Това се приема за сигурен знак, че исканията на протестиращите ще бъдат чути дори в Европейския парламент и Европейската комисия. Чрез генералния секретар българските медицински сестри получават символична подкрепа и от всички сестрински асоциации в Европа.

Митингът е под мотото „Здравните грижи сега са нашето общо утре“. Защо ще протестират сестрите и какви са техните искания?

Нели Тодорова: „Остават само 230 медицински сестри в работоспособна възраст"

„За да се спаси най-многобройното съсловие в системата на здравеопазването – обяснява пред изданието исканията на протестиращите Нели Тодорова, - ние настояваме за политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 година. Искаме промяна на модела на финансирането на здравната система, която да доведе до достойно оценяване на труда ни със стартова заплата, равна на три минимални работни заплати. Настояваме за диференцирано заплащане на труда ни според придобитата квалификация, за задължително участие на държавата и работодателите в кариерното израстване и продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи, приемане и спазване на медицински стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, фелдшери, акушерки, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти спрямо броя на пациентите, децата в детските заведения и във всички структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.“