Нели Тодорова
Нели Тодорова / вестник 100 вести
Недостиг на лекари и особено на медицински сестри. Проблемът не е от вчера, но през последните няколко години се задълбочава все повече. Медицинските сестри сякаш изчезват, а според някои данни половината от тях ще се пенсионират през следващите 5 години. Ще има ли кой да се грижи за болни, деца и старци. Какво трябва да се случи, за да избират младите хора тази хуманна професия? По темата вестник „100 вести" предлага разговар с Нели Тодорова – председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Изданието отбелязва, че тя е най-ученият специалист сред колегите си в областта. Освен че е учила за фелдшер, тя е завършила и Административен и здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи и е специализирала Болнична хигиена и вътреболнични инфекции. Нели Тодорова е и шеф на Регионалния хоспис. Ето акценти от интервюто:

Министърът на здравеопазването открива реновираното Педиатрично отделение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

Основните проблеми са свързани с унизително ниските заплати, които са близки до минималната за страната. Друг проблем е неуважението към личността и професията с неспазване на трудовото законодателство, с липсата на стандарти по здравни грижи. Необходимо е да се изградят политики на планиране на персонала, мерки за задържането му и на първо място – осигуряване на достойно заплащане.

Крайно време е да се разбере, че системата на здравеопазването все още функционира, благодарение на неуморния труд на професионалистите по здравни грижи, които работят на две или три места, за да си осигурят прилични доходи. Но това води до свръхнатоварване и чести прояви на синдрома на изпепеляването.

Средната възраст на професионалистите по здравни грижи в регионалната колегия в Габрово е 54 години. Работещите медицински сестри, навършили пенсионна възраст към септември 2017 година, са 115, а до 2022 година предстои пенсиониране на още 115. Тоест на половината медицински сестри им предстои пенсиониране.

Остават само 230 медицински сестри в работоспособна възраст. На национално ниво в работоспособна възраст са 60% от медицинските сестри и 65% от акушерките. Работещите в пенсионна възраст медицински сестри са 20%, а акушерките – 18%. Всяка пета от сестрите и почти толкова от акушерките предстои да се пенсионират в следващите 5 години. Пенсионираните сестри продължават да работят, като се назначават и такива, които са над 70 години.

На 9 февруари имахме работна среща в Областната управа. Присъстваха директори и управители на здравни заведения в региона. Целта на срещата беше да се видят проблемите в здравеопазването.

Областният управител проведе среща с директори на лечебни заведения

Като слушах, директорите на болници осъзнават, че сестрите не стигат, но са категорични, че няма от- къде да им се повишат заплатите. Нашето желание е основната работна заплата на една начинаеща медицинска сестра да е от три минимални работни заплати, тоест 1500 лева.

Освен това липсват условия за участие в задължителните форми на продължаващото обучение. Няма гарантиран отпуск, няма финансиране за тези обучения. Трябва да има и диференцирано заплащане спрямо придобита- та квалификация. Изобщо липсват възможности за повишаване на обществения престиж на професии- те и привличане на повече млади хора към тях.