Западен обходен път с тунел под Шипка
Западен обходен път с тунел под Шипка / ПП ГЕРБ

От 15 август до 20 октомври, в часовете от 12:00 до 17:00, ще се извършват взривни работи на Обхода на град Габрово. Те се налагат заради скален изкоп.

Взривните работи ще се извършват по утвърдени и съгласувани проекти при спазване на изискванията на Правилника по безопасността на труда при взривните работи, информират от фирмата изпълнител.

Ще бъдат произведени, следните сигнали при взривяването:

„Предупредителен“ – прекъсна вой на сирена с продължителност 1 минута;

„Боен“ – непрекъснат вой на сирена в продължение на 30 секунди;

„Отбой“ – прекъсна вой на сирена в продължение на 30 сек.