/ община Габрово
Първи прототип на умна къща за разделно събиране на отпадъци представи Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“.

Тя се захранва от слънчева енергия и може да съобщи, когато отделенията ѝ са пълни, за да бъде почистена. Предотвратява се разпиляването на отпадъците чрез затворено помещение с контролиран достъп.

Предвижда се първите умни къщи да се инсталират в община Габрово, като това ще улесни и оптимизира процесите по събиране, извозване и преработка на отпадъците.

И през август в Габрово събират отпадъци с мобилен пункт

Идеята е на РИЦ „Амбициозно Габрово“, с подкрепата на Община Габрово и преподаватели и студенти от Технически университет – Габрово.

В бъдеще се предвиждат добавяне на нови функционалности като: преса или дробилка за уплътняване на отпадъците, възможност за събиране и изпращане на информация за температура, налягане и фини прахови частици във въздуха, извършване на газов анализ в клетката за биологичен отпадък, минимизиране на неприятни миризми, пожарогасене, отчитане количеството на отпадъците във всяко домакинство.
 
 
община Стара Загора