/ Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от домакинствата
Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата продължава да изпълнява графика си през месец август в Габрово.

Първият ден от графика е 14 август, когато пунктът ще посети кварталите "Трендафил 1" и "Трендафил 2". Работното време на мобилния пункт е от вторник до събота (включително), от 14:30 до 18:00 часа.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба уреди (с размер не по-голям от микровълнова фурна), лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в Габрово

През тази година продължава и кампанията с награди-всички, предали отпадъци на мобилния пункт, имат възможност да получат специална награда, осигурена от организаторите на инициативата - Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“.

Наградите ще се получават чрез събирането на печати в специална книжка, като за получаването на един печат е необходимо предаването на минимум три вида отпадъци. А наградите са атрактивни, удобни и насочени към опазване на природата – пакет компост, текстилна торбичка, тефтер, шапка или комплект за пикник.
община Габрово