/ Снимка: Окръжна Прокуратура

Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества при Община Габрово, заедно с представители на ученически съвети и ученици от X и XI клас на СУ „Райчо Каролев“ посетиха Окръжна прокуратура-Габрово в Деня на отворените врати, който се проведе на 1 април, по повод нейния 60-годишен юбилей.

Цацаров отличи Прокуратурата в Габрово за нейната 60-годишнина

При посещението младежите бяха запознати накратко с историята на Прокуратурата и в частност на Габровската окръжна прокуратура. Подчертан интерес те проявиха към основните функции на прокурора, както и към развитието на наказателния процес в двете му фази - досъдебна и съдебна.

Зададени бяха и редица конкретни въпроси, свързани с начина на събиране на доказателства и с употребата на наркотични вещества.