/ netinfo
Дванадесет възпитаници от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ - Габрово получиха международен сертификат за професионални умения и компетенции „Европас“ (Europass), след успешно приключила ученическа производствена практика от 1 до 14 октомври в испанския град Валенсия. 
 

ученици Габрово
netinfo


Младите „василиадевци“, от специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Системно програмиране“, надградиха и приложиха специфичните си професионални знания и умения във фирми, изцяло ориентирани към двете специалности. 

Ученици от „Отец Паисий“ посетиха Националния Военен Университет „Васил Левски“

Възпитаниците на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ показаха висока подготовка и умения в испанските компании, а доказателствата за отличното им представяне и оценка бяха дадените препоръки от техни работодатели, изказали удовлетворението си от работата им във фирмите. 
 

ученици Габрово
netinfo


Ученическата практика във Валенсия се осъществи по спечелен от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ проект „Европейско професионално обучение - нашата цел“, по „ЕРАЗЪМ +“ Ключова дейност 1 - „Мобилност“. 
 

ученици Габрово
netinfo


Учениците бяха придружени и напътствани от двама свои преподаватели – инж. Елена Илиева и инж. Косьо Христов. Участниците в практиката бяха разделени на групи и прецизно изпълняваха поставените им задачи. 
 

ученици Габрово
netinfo


Създават училищни екипи за адекватна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации

В заключителната част на ученическата производствена практика, придружен от учителя по английски език Даниела Цветкова,  директорът на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ инж. Васил Христов посети своите възпитаници. Той осъществи мониторинг и проведе разговори с испанските работодатели за представянето на учениците си. 
 

ученици Габрово
netinfo


Партньор по проекта е организация ESMOVIA гр.Валенсия, Испания. Гимназистите проведоха практиките си във фирмите: LA PALLERA , MD equipos Tecnológicos, Reprografia BV, Marcaté Camisetas, партньори на ESMOVIA Валенсия, Испания. 
 

ученици Габрово
netinfo


„В края на практиката бе проведена официална среща с ръководството на ESMOVIA, фирма - партньор по проекта, на която обсъдихме представянето на нашите ученици. Мнението на всички участници - наставници и партньори бе, че практиката е проведена успешно, съгласно заложените цели и параметри на европейския проект за мобилност“, разказа инж.Васил Христов. 

Видяното и наученото в реалните работни и производствени условия ще бъде от изключителна полза, смятат учениците, участници в проекта.