Създават училищни екипи за адекватна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Създават училищни екипи за адекватна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации
Създават училищни екипи за адекватна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации / БЧК
20 ученици от средните училища в Габрово посетиха Център за спешна медицинска помощ, където се запознаха с неговата структура и дейност. Направена бе демонстрация на диагностична и лечебна апаратура в реанимационна линейка клас С.
 
Учениците посетиха Регионалната координационна централа и имаха възможност на живо да се запознаят с информационно-комуникационата техника, с начина на приемане, разпределение и отчитане на повикванията за спешна медицинска помощ. 

БЧК
Създават училищни екипи за адекватна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации

В Спешно отделение, завеждащият д-р Цветан Христов ги запозна с реда и начина на приемане, преглеждане и оказване на спешна медицинска помощ, с медицинската апаратура и помощните средства.
 
Учениците са участници в инициативата „Училищни екипи по безопасност”: Чрез нея трябва да се формират умения за поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Подрастващите имат възможността да усвоят необходимите защитни мерки и първа долекарска помощ. 

БЧК
Създават училищни екипи за адекватна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Във всяко средно учебно заведение на територията на Габрово ще бъдат създадени екипи от по петима ученици, които са добре подготвени за оказване на първа помощ, първа психологична помощ и знаят как да реагират при бедствие.