Снимка:
Снимка: / ДТ "Рачо Стоянов"

От Драматичен театър „Рачо Соянов“ обявиха, че ще представят по нов, нестандартен начин прочутия габровски хумор, който е не само местна традиция от национално значение, но и устойчив, конвертируем културен продукт за региона. Идеята е да се придаде физическо измерение на габровските шеги и анекдоти чрез средствата на съвременното театрално изкуство. Осъществяването й започва в края на септември и началото на октомври 2019 г. в ЕМО „Етър“, Дома на хумора и сатирата и Интерактивния музей на индустрията, които освен партньори по проекта, са притегателни центрове за туристи от страната и чужбина.

Актьори от ДТ „Рачо Стоянов“ изпълниха с живот Дечковата къща (СНИМКИ)

Екип от професионалисти в сценичните изкуства, изследователи на габровския хумор и консултанти от Дома на хумора и сатирата ще разработят драматургичната линия и сценични версии на анекдотите. Ще бъдат направени различни варианти, съобразени с естеството на трите музея, определени за „сценични площадки“. Замисълът на прокета предвижда габровските актьори да се появяват изненадващо в най-посещаваните часове на музеите като разиграват анекдоти пред посетителите. Ще бъде направено 3D видео заснемане  и чрез холограмна прожекция габровските шеги отново ще оживяват музейните зали след приключването на проекта.

Новият културен продукт ще придаде оригиналност на музейните пространства и ще подсили тяхната идентичност. Той ще допринесе за развитието на туристическия сектор, а основната му цел е публиките в избраните музеи да се докоснат до живото европейско културно наследство.

Актьори пресъздават бита на градското население от края на ХІХ и началото на ХХ век

В последните години ДТ „Рачо Стоянов” търси все по-различни и атрактивни начини за привличане на нови публики, както и да достигне до хора, които не са част от традиционната театрална публика. Чрез проекта „Хуморът – живото наследство” местната култура и традиции ще бъдат въплътени в атрактивен културен продукт, достъпен за всякакъв вид посетители. Ще бъдат популяризирани нови форми на сценично изкуство, които с помощта на 3D технологиите ще променят представите за музейни експозиции и ще си взаимодействат със зрителите по нов и креативен начин. Реализирането на проекта ще подсили туристическия потенциал на Габрово и страната, и ще засили сътрудничеството между културните институти на местно равнище.

За какво мечтаят трима актьори в Дечкова къща?

Популярната книжка „Габровски анекдоти“ е преведена на повече от 20 езика и се е превърнала в световен  посланик  на Габрово.  Традиционно в града се провежда Карнавал на хумора, чийто основен организатор е Община Габрово, както и Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, организирано от единствения по рода си музей в България - Дома на хумора и сатирата.