Радостина Братованова
Радостина Братованова / DarikNews.bg
Ние се самосезирахме по случая с насилието над деца от медиите, от пуснатите клипове от флашка в ефир, което не беше редно, без да ни сезират първо нас. Това казва Радостина Братованова, директор на Териториална дирекция „Социално подпомагане" в Габрово, цитирана в статия на вестник „100 вести" днес. 

Прокуратура и полиция проверяват случаите на насилие в центровете за деца с увреждания в Габрово

„Управителката на Центъра за настаняване от семеен тип Маринела Лазарова знае, че носи наказателна отговорност съгласно Закона за закрила на детето, тъй като е станало известно за насилие върху деца, което тя е укривала година и половина. Тя казва, че е сезирала прекия си работодател – директорът на дирекция „Образование и социални дейности“ в Общината Даниела Василева, но е била длъжна да сезира и органа по закрила.

Записи показват агресия в дом за деца с увреждания

Единствено от компетенциите на отдела „Закрила на детето“ е да прави тези проверки. Естествено – и прокуратурата, но ако сметнем за необходимо, ние подаваме сигнал и в прокуратурата. Единствено отделът „Закрила на детето“ защитава правата на децата. В случая тези права са нарушени, били са нарушавани повече от една година.

Имало ли е плесници и вербална агресия в домовете за деца с увреждания в Габрово?

Съществувал е риск това да продължи и най-вероятно е продължило и без да бъде заснето. Това са само наши предположения, но сигурно е така, имайки предвид, че станалото е преди година и половина и все още същите възпитателки са на работа в Центъра. Заради факта, че ръководителката Маринела Лазарова не ни е сигнализирала, аз смятам да я подведа под наказателна отговорност и да подам сигнал към компетентните институции."