Официално отвори врати клуб „Кариера
Официално отвори врати клуб „Кариера / Областен управител - Габрово

В ПТГ „Д-р Никола Василиади" официално отвори врати клуб „Кариера". На откриването и представянето на проекта присъства и областният управител на Габрово Николай Сираков, който приветства всичко, което е направено в училището до момента по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

„Техническата гимназия и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев" са определени като пилотни училища по проекта от общо 42 за страната и в тях се апробира система за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище", обясни директорът на гимназията Васил Христов и допълни, че резултатите на този модел за кариерно ориентиране ще бъдат предложени за въвеждане във всички училища в страната.

Представени бяха дейностите и целите на проекта, както и целевата група - учениците от 8 клас „Компютърна техника и технологии", 9 клас - пилотната паралелка „Мехатроника", 10 клас „Компютърна техника и технологии", 11 клас „Системно програмиране" и 12 клас „Мехатроника".

Един от екипите по проекта представи техника за явяване на интервю за работа. Участници споделиха впечатленията си от дейностите до момента. „Опознавайки своя вътрешен ресурс, разбираме с какво искаме да се занимаваме и накъде да се ориентиране", каза една от ученичките.

Да открият Елемента в себе си, онова което е пресечната точка между страстта и уменията, им пожела и областният управител Николай Сираков. „Имайте ясна цел в живота. Вярвайте в нея. Действайте и имайте търпението, за да се случи тя", допълни още той.

След представянето на проекта, беше официално открит и кабинетът, където ще се помещава клуб „Кариери". Областният управител направи предложение участниците по проекта да посетят Областната администрация, където да бъде „разиграно" кандидатстване за работа пред определена комисия, а той самият да проведе интервю за работа с всеки желаещ.

В понеделник, 30 януари, от 13:45 ч. предстои откриването и на клуб „Кариера" в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев".