/ Община Габрово
На 5 и 6 февруари Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведоха обучение за превенция на зависимости на учениците от доброволческия екип към ПГТ „Пенчо Семов“, съобщиха от Общината.

Доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества се обучаваха по превенция на зависимости

През учебната 2019/2020 г. в професионалната гимназия стартира пилотно изпълнение на Национална програма за универсална превенция срещу употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“.

През месеците ноември и декември 2019 г. бяха проведени информационни срещи с ученици от 9-ите и 10-ите класове и бе сформиран доброволчески екип, който в продължение на 4 години ще работи по профилактика на рисковото поведение сред своите връстници.

Инспектор Петю Петков от СДВР се срещна с ученици от габровските училища

През втория учебен срок обучените младежи ще проведат, с подкрепата на ОбСНВ и ПИЦ, по 5 тренинга за превенция употребата на наркотични вещества в 8-мите класове на ПГТ „Пенчо Семов“.

Чрез интерактивни методи и подходи, осмокласниците ще имат възможността да развият своите социални и личностни умения и да формират нагласи за живот, свободен от зависимости.