/ Община Габрово
2020 година за доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово започна с надграждащо обучение за влиянието, рисковете и последиците от употребата на психоактивни вещества.

Инспектор Петю Петков от СДВР се срещна с ученици от габровските училища

Екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център представиха на младежите актуална и достоверна информация за най-често употребяваните наркотични вещества.

Особен акцент бе поставен върху митовете, разпространявани сред подрастващите, относно използването на канабиса за медицински цели и разликата между пушенето на марихуана и медицинските продукти, съдържащи вещества, извлечени от канабисовото растение.

„Габрово срещу наркотиците“ за родители

Личният пример на доброволците, като част от младежката общност, мотивацията им да помагат на своите връстници в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, са в основата на работата на Младежкия съвет по наркотични вещества.

Те работят по подхода „връстници обучават връстници“, доказан като най-ефективен подход сред превантивните програми.