Николай Сираков: Най – важното за нас е вдъхновението
Николай Сираков: Най – важното за нас е вдъхновението / Община Габрово

„Най – важното за нас е вдъхновението. Партньорството с Тун ни вдъхновява, за да провокираме у себе си идеи и желание за работа. Между нас има различия, но те са само повод не да се опитваме да приличаме на другия, а заедно да бъдем още по-добри.“ С тези думи, Председателят на Общински съвет Габрово Николай Сираков, посрещна делегацията от швейцарския партньорски град Тун, която е на посещение в града ни, в рамките на договорената Програма за сътрудничество Габрово -Тун 2013 г.

Съставът на групата включва представители на фракциите в общинския съвет, както и членове на изпълнителната власт – заместник - кметовете по градско развитие, социални дейности и обществена сигурност.

На срещата от страна на домакините присъстваха също и председателите  на постоянни комисии към Общински съвет - Габрово. Темите, които дискутираха местните парламентаристи и от двете страни включваха как функционират общинските съвети, формирането на бюджетите, начинът на постъпване и разглеждане на предложенията, както и съществува ли практика на отзоваване на представители от изпълнителната и законодателната власт.

Програмата на делегацията включва още посещения на социални заведения в Габрово, където от години се провеждат съвместни проекти с град Тун: Помощно училище, Дневен център за деца с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър „Келер”, институции и организации, участници в съвместни проекти, посещение на емблематичните за Габрово културни институти Дом на хумора и сатирата и АЕК „Етъра”, както и Паметника на свободата на връх Шипка и храм-паметник в с. Шипка.