Снимка:
Снимка: / Dariknews.bg, Архив

Поради продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, от 1 февруари се променя режима на водоподаване в селата Здравковец и Влайчовци.

Графикът, по който тези населени места ще бъдат снабдявани е както следва:

  • с. Здравковец – в долната част на селото вода се подава в петък, неделя и вторник, а в горната част – в събота, понеделник и сряда
  • с. Влайчовци – вода се подава всеки четвъртък