Снимка:
Снимка: / Областен управител Габрово, фестивал Песни в полите на Балкана

Над 1000 изпълнители участват в десетия национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана“, който се провежда на 6 и 7 юли на поляната в село Жълтеш. 

Най-малкият участник е на 2 години, а най-възрастният на 80. На фестивала се предлагат традиционни накити, носии, дървени сувенири, венчета и забрадки, храна. 

Знаете ли какво е „Ожур-божур”?

Фестивалът е организиран от Народно читалище „Светлина - 1927”, с. Жълтеш и е под патронажа на Министерство на културата. Основната му цел е издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на автентичния български фолклор с многообразието и спецификата на различните фолклорни области в България, предаването му на младото поколение и  превръщане на фестивала в празник на духа, в място за личностен и творчески обмен между участниците.

Кметът на Габрово председателства Оперативното бюро на ХVІІ Международен панаир на традиционните занаяти

Официални гости на фестивала са народният представител Кристина Сидорова, областният управител Невена Петкова и кметът на Габрово Таня Христова.

Днешният фестивал е прекрасен повод да засвидетелствам още веднъж своето възхищение и благодарност към всички вас, които по най-красивия начин прославяте страната ни“, с тези думи се обърна към организатори и участници Невена Петкова.